Yoga & Dans

Een drie – eenheid

Yoga, muziek en dans zijn drie losse aspecten, die samen tot een eenheid komen. Het yoga aspect nodigt ons uit om naar binnen te keren in onszelf. De muziek brengt vaak ons gevoel in beweging, waardoor ons lichaam gaat meebewegen; wij gaan dansen. Dans brengt ons emoties in beweging en ons energie gaat stromen.

De drie aspecten van lichaam, adem en denken: Deze drie aspecten zitten in elkaar verweven en beïnvloeden elkaar over en weer. Door yogaoefeningen worden wij bewust van ons lichaam. De adem wordt verruimd en wij worden ons bewust van delen in ons lichaam. Wij komen er niet bij door onze dagelijkse bewegingstaal. Door het lichaam in beweging te brengen, door yoga oefeningen te combineneren met danstaal en muziek, komt het denken tot rust. De adem verruimt zich. De muziek raakt ons en kan ons brengen naar een andere dimensie, die voorbij ruimte en tijd gaat.

Yogadans gaat om de beleving van binnenuit. Het is voor iedereen die open staat voor nieuwe ervaringen. De oefeningen zijn variërend van subtiel tot uitdagend en kunnen aangepast worden aan ieders mogelijkheden.

Een les opbouw van yogadans bestaat uit een staande, zittende – en liggende gedeelte. Om een les tot een geheel te maken, komen er tussendoor korte ontspanning, meditatie – en concentratie momenten, waardoor er een complete ervaring ontstaat. Wij eindigen altijd met een lange ontspanning.

Schrijf je in voor Yoga & Dans

Yogacentrum Zijn yoga en dans